MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Thơ 6 chữ

Thương thầm

THÁNG 025

Đoàn người chung vui đường phố

Biết chăng một kẻ lặng thầm

Phạm vi nỗi lòng nhỏ hẹp

Biết đâu là nỗi nhớ mong

Thảo mộc một cành hái vội

Ướp vào chút vị nhớ thương

Phương xa gởi người em gái

Chút tình lòng có vấn vương

Huỳnh Bá Phúc

Hà Tiên, 15/02/1998

Phản ứng tình yêu

THÁNG 023

(Viết cho Danh Lâm Mỹ Phương)

Chiếc là vàng rơi bên cửa

Làm xúc tác của tình xanh

Đôi mắt em là kết tủa

Một thoáng mơ mộng tình anh

Huỳnh Bá Phúc

01/11/1997