MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Thơ 8 chữ

Tự tình

THÁNG 0225

Anh đã thấy em ôm đàn trong nắng
Nét thanh cao che lấp cả trời xuân
Nụ cười duyên khiến cho gió phải dừng
Cây đứng lặng nhìn mắt em lóng lánh

Anh cũng chỉ gã phàm phu thô kệch
Mượn vần thơ để giả kẻ thi nhân
Suốt cuộc đời ôm mộng giữa hồng trần
Mơ tri kỷ để đời hoài cô quạnh

Anh không dám mơ được dìu gót ngọc
Chỉ mong làm tri kỷ của đời nhau
Dẫu biết đó là ước mộng quá cao
Vẫn cứ đợi trong vòng đời hư ảo

Huỳnh Bá Phúc

25/02/2013