MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Năm 2012

Bất chợt

THÁNG 1221

Nụ cười xinh, mái tóc xinh

Ước gì em đứng cạnh bên mình

Dẫu cho tận thế là đang tới

Ta đây có hóa đá cũng nhìn

Huỳnh Bá Phúc

21/12/2012 – Ngày đồn tận thế theo lịch người Maya