MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Năm 1996

Bức tranh thiếu nữ

THÁNG 017

Danh Lam thắng cảnh, con người
Lâm sơn, thủy động sáng ngời nước non
Mỹ nhân vừa tuổi trăng tròn
Phương xa tìm đến nước non ngắm nhìn…

Huỳnh Bá Phúc
(Rạch Giá – 1996)