MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Danh mục: Năm 2015

Mong manh

THÁNG 1228

28

Mãi chờ xuân đến
Lạnh cùng gió đông
Niềm tin vụn vỡ
Chông chênh giấc nồng

Nửa đời khát vọng
Được mất không màng
Vô thường một kiếp
Chẳng còn oán than…

Trườn qua dĩ vãng
Níu chút hương đời
Rũ mình gượng sống
Dẫu còn chơi vơi

Huỳnh Bá Phúc
28/12/2015

Thuộc danh mục: Huỳnh Bá Phúc, Lưu trữ, Năm 2015, Riêng một góc trời, Thơ 4 chữ, Thơ tuyển | Không cho phép bình luận

Tự trào

THÁNG 0925

tu_trao

KIM TRẦN

Tên Kim giấy sổ viết thêm Trần
Bóng bẩy sau này được ấm thân
Thuở nhỏ bu chiều cha hướng nghiệp
Bây giờ vợ xích việc cùm chân
Trung đời mới biết dùng xe đạp
Cả kiếp nào xơi được bát tần
Đến chán ai người chung vận nhỉ
Ca bài cá nước hiệp đồng ngân.

Kim Trần
22/08/2015

Tự trào

Vàng thau lẫn lộn dưới dương Trần
Vẫy bút, khoe tài, mộng tỏ thân
Ý vụn, tâm mòn che cả não
Câu cùn, chữ lặp đá quàng chân
Mơ màng Tứ tuyệt hồn bên Sở
Khập khễnh Đường thi xác ở Tần
Bịt mắt, bưng mồm cho đỡ khủng
Dăm lời chỏi họng vẫn còn ngân

Dăm lời chỏi họng vẫn còn ngân
Xướng họa ù tai ngỡ quỷ Tần
Bảy gã bu vào khen ý hợp
Ba nàng xúm lại tỏ tình chân
Mua vần, bán nghĩa tung hoành chợ
Hếch mũi, khoe tài tự kỷ thân
Ngáo ộp thầm mơ trùm cõi ảo
Thời Nay xấu đẹp cũng phơi Trần

Huỳnh Bá Phúc
24/08/2015

http://xuonghoa.www.mocgiatrang.net/8561.post
http://tho.com.vn/thi-pham/tu-trao/82917

Thư phúc đáp

THÁNG 0925

Thư phúc đáp

Đơn yêu cầu

Gia Trang xuất thế đã bao ngày
Lịch sử kiêu hùng khó đổi thay
Lắm bận thi hào xua phú dỏm
Nhiều lần nữ sĩ kết từ hay
Ngờ đâu nghẽn mạch bên miền đối
Cứ ngỡ do đường kế vận lay
Kính gửi đôi lời về Bá Phúc
Yêu cầu khắc phục để cùng say!!!

Đồng Hồ Cát (Tu Nguyenduc)
22/09/2015

Thư phúc đáp

Vạn khổ cùng theo đã mấy ngày
Chưa tìm được cách để mà thay
Đời sa, cạn sức, ai nào tỏ
Bão nổi, nghiêng thuyền, bạn có hay?
Gắng giữ chân tình không trở nhạt
Cho tràn mộng ước chẳng hề lay
Đôi lời tạm gửi huynh Hồ Cát
Hãy đợi yên bề, thỏa chí say!

Huỳnh Bá Phúc
22/09/2015

Niềm tin không bao giờ cạn

THÁNG 0915

mai_thang_chin

Nửa đời lận đận
Chí lớn chưa thành
Cam lòng ẩn dật
Nhìn đời trôi nhanh

Từ trong nghịch cảnh
Nhận rõ chân tình
Loại người bạc nghĩa
Tiền đồ lung linh

Mùa mưa tháng chín
Mai lại nở vàng
Niềm tin rạo rực
Tiếng lòng vọng vang!

Huỳnh Bá Phúc
15/09/2015

http://tho.com.vn/thi-pham/niem-tin/84115

Thuộc danh mục: Huỳnh Bá Phúc, Năm 2015, Riêng một góc trời, Thơ 4 chữ, Thơ tuyển | Không cho phép bình luận

Tìm gì?

THÁNG 0127

tim_gi

Mùa xuân lại đến
Lặng lẽ bên đời
Tầm xuân ước vọng
Ngủ dài trong mê

Vì sao chẳng thể
Nhặt lại câu hò
Cho tình vương vấn
Chẳng thành tàn tro…

Vẫn người ở đó
Lại thấy vô hình
Tìm trong ảo ảnh
Một miền lặng thinh

Huỳnh Bá Phúc
27/01/2015

http://tho.com.vn/thi-pham/tim-gi/67891