MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Dấu áiTHÁNG 117

(Viết cho bé Huỳnh Hứa Trúc Thi, sinh ngày x tháng 11 năm 2013)

Hương nồng, sắc thắm giữa làn sương
Lữ khách say mê lạc bước đường
Trúc cảnh rì rào cho dạ đắm
Thi tình chất ngất giữ lòng vương
Âm thầm kết chặt muôn điều ước
Lặng lẽ trao về một khúc thương
Ý mộng đầu xuân tràn nắng ấm
Còn lưu dấu ái, nụ hoa hường!

Huỳnh Bá Phúc
07/11/2013

Thi đàn Việt Nam

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: