MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Hư khôngTHÁNG 1111

Dao_Duc_Gia

TỪ TÂM

Tình dù mãnh liệt cũng về không
Biến đổi vô thường đến tận không
Cái thuở tay kề duyên nghĩ có
Bây giờ mặt ngoảnh nghĩa còn không
Thù vì bản ngã e rằng có
Hận bởi lòng trần phải thế không
Bỗng ngộ từ tâm là thực có
Trường tồn bất diệt với hư không

Hoaco Heaven

 

Hư không

Lễ nghĩa, chân tình liệu thật không?
Khua mồm, múa mép cũng bằng không!
Nhân tâm trống rỗng làm như có
Trí tín cao đầy lại tưởng không
Mấy vạn nồng nàn, thương chửa có
Đôi lần lạnh nhạt, bạn thành không
Từ bi, độ lượng, tìm đâu có?
Một cõi vô thường, phải vậy không?

Huỳnh Bá Phúc
11/11/2013

Thi đàn Việt Nam

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: