MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Cây siTHÁNG 1212

Moc_Gia_Trang_Cay_Si

QUÁN CÓC

Ngồi đây gọi sẵn ly sinh tố
Quán cóc trang hoàng mê vật gỗ
Chốn đó quen nàng khiến dạ ưng
Nơi này gặp ấy làm tim đổ
Môi hồng chẳng đoái thích te tua
Mắt biếc không màng ghiền khốn khổ
Dấu ái ngang tàng bắn mũi tên
Hôm nay bé bận anh chờ cố.

Hoaco Heaven

 

CÂY SI

Biển lặng, trời yên, chưa bão tố
Từ khi gặp Cỏ, Cây thành gỗ
Vài giờ chẳng gọi thấy tim đau
Mấy tiếng không nhìn là bệnh đổ
Sáng đứng chờ nàng: thật quá si!
Đêm nằm đấm ngực: ôi sao khổ!
Thân gầy ốm nhách bởi tương tư
Trót lỡ mê mồi nên phải cố.

Huỳnh Bá Phúc
12/12/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: