MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Hoang vắngTHÁNG 0123

ben-song1

HOANG VẮNG

Lạc bước làm chi ở chốn này?
Ru tình ảo mộng để hồn say
Yêu thương mãi kết còn chưa đủ
Thệ ước hoài mong vẫn chửa đầy.
Lơ lửng ảnh hình trong bóng nước
Nhạt nhòa kỷ niệm giữa trời mây
Mù sương ngóng đợi, người không đến
Lạc bước làm chi ở chốn này!

Huỳnh Bá Phúc
22/01/2014

Thi đàn Việt Nam

TƯƠNG TƯ

Tương tư đến nữa khổ thân này
Ngẫm thẩn thơ buồn một gã say
Tiếng ái chưa trao dù rượu cạn
Lời yêu chửa nói dẫu men đầy
Niềm thương lặng lẽ dâng con sóng
Nỗi nhớ âm thầm cuộn áng mây
Giấc mộng bên nàng tim muốn thế
Tương tư đến nữa khổ thân này

Hoaco Heaven
22/01/2014

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: