MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

ĐợiTHÁNG 0420

tq3

Hoang vu!!!

Lối cũ trăng soi tỏa bóng gầy
Mình em lạc bước giữa nơi đây
Thềm hoang lá phủ sương giăng nhẹ
Bến vắng lau xen cỏ mọc đầy
Gọi nỗi cô đơn tràn ánh mắt
Khơi miền giá lạnh tới ngàn mây
Người xa cách biệt hay chăng nhớ
Mộng ước hôm nào có đắp xây?!

Chiều Sông Quê
20/04/2014

Đợi

Mờ sương thấp thoáng ngỡ vai gầy
Tưởng bước em về giữa chốn đây
Vị ngọt môi trao còn ấp ủ
Mùi hương tóc xõa vẫn đong đầy
Khơi từng kỷ niệm vương hoa lá
Nhặt hết ân tình đọng gió mây
Gắng giữ yêu thương chờ hạnh ngộ
Bên người mộng ước sẽ cùng xây

Huỳnh Bá Phúc
20/04/2014

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: