MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tự vấnTHÁNG 0528

Ben_Ngoc

Ở Đây

Mây giăng thác chảy gió rì rào
Cảnh sắc nơi này dạ xuyến xao
Gót nhỏ ngao du bờ sỏi miết
Tay thon hứng lấy giọt sương vào
Thuyền trăng có kẻ nhìn lòng suối
Bến ngọc phơi mình ngắm ánh sao
Bỗng tiếng chuông ngân làm khách tỉnh
Con đường giác ngộ ở đây sao.

Hoaco Heaven
27/05/2014

Tự vấn

Bến ngọc ngồi nghe tiếng lá rào
Khơi hoài kỷ niệm hóa xanh xao
Đường tu giác ngộ còn mong đến
Cõi ái bon chen lại muốn vào
Mãi đợi nồng nàn trong một kiếp
Đâu ngờ lạc lõng giữa ngàn sao
Vô thường dẫu biết nhưng đành mặc
Phận đã an bài, phải thế sao?

Huỳnh Bá Phúc
28/05/2014

Mời họa: http://xuonghoa.www.mocgiatrang.net/?p=312

http://tho.com.vn/thi-pham/tu-van/44143

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: