MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lỡ XuânTHÁNG 069

Lo_Xuan

(Tứ quý, bát láy, ngũ độ thanh)

Vọng thu

Âm thầm nắng nhạt rũ ngoài song
Trĩu giọt chiều Xuân khúc khuỷu dòng
Thổn thức mây trời sao mãi vọng
La đà cánh nhạn để hoài mong
Hàng dương quạnh quẽ say làn sóng
Nhánh phượng đìu hiu trải nỗi lòng
Hạ vãn lưng chừng Thu giấc mỏng
Âu sầu góp nhặt mảnh tình Đông

9.6.14
Drcami Ta

Lỡ Xuân

Lặng lẽ Xuân tàn trước cửa song
Nhìn tia nắng Hạ thảnh thơi dòng
Lời yêu khắc khoải đâu còn vọng
Ước hẹn im lìm vẫn mải mong
Quạnh quẽ niềm tin đời nổi sóng
Đìu hiu nỗi nhớ dạ xao lòng
Thu vàng võ đợi, tình thêm mỏng
Lạnh lẽo nơi này trải mấy Đông?

Huỳnh Bá Phúc
09/06/2014

http://tho.com.vn/thi-pham/lo-xuan/45367

Mời họa: http://xuonghoa.www.mocgiatrang.net/?p=579

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: