MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Niềm tin không bao giờ cạnTHÁNG 0915

mai_thang_chin

Nửa đời lận đận
Chí lớn chưa thành
Cam lòng ẩn dật
Nhìn đời trôi nhanh

Từ trong nghịch cảnh
Nhận rõ chân tình
Loại người bạc nghĩa
Tiền đồ lung linh

Mùa mưa tháng chín
Mai lại nở vàng
Niềm tin rạo rực
Tiếng lòng vọng vang!

Huỳnh Bá Phúc
15/09/2015

http://tho.com.vn/thi-pham/niem-tin/84115

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: