MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mong manhTHÁNG 1228

28

Mãi chờ xuân đến
Lạnh cùng gió đông
Niềm tin vụn vỡ
Chông chênh giấc nồng

Nửa đời khát vọng
Được mất không màng
Vô thường một kiếp
Chẳng còn oán than…

Trườn qua dĩ vãng
Níu chút hương đời
Rũ mình gượng sống
Dẫu còn chơi vơi

Huỳnh Bá Phúc
28/12/2015

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: