MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nhớ…THÁNG 023

Chu du phương xa đó

Ta bỗng nhớ về em

Lâm thành tuy lắm liễu

Nhưng không nguôi nỗi niềm.

Minh nguyệt nào soi rõ

Những nỗi niềm sâu xa

Ngọc ngà nào đã tỏ

Những bước đường cùng ta.

Huỳnh Bá Phúc

31/01/1997

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: