MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mông lungTHÁNG 0611

01

Giao long lỡ vận
Lạc chốn bùn lầy
Sống đời tôm tít
Nhọc nhằn tương lai

Trăm đường hoa trải
Chọn ngõ gồ ghề
Người khinh, kẻ ghét
Nghiệp dài lê thê

Khóc cho Xứ Bể
Lắm kẻ si đần
Rình mò cơ hội
Trở thành cao nhân!

Dương Khúc
11/06/2016

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: