MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lạc khúcTHÁNG 0224

lac_khuc

Lạc khúc

Nợ đời một tiếng tri âm
Lạc loài nửa kiếp thương thầm nàng thơ
Đem cô đơn gửi giấc mơ
Giật mình quạnh vắng ta chờ dấu yêu
Mong người đến giữa cô liêu
Nghe vang lạc khúc đìu hiu cõi lòng
Tình mang ta đến hư không
Khát khao tri kỷ giữa mông mênh đời…

Huỳnh Bá Phúc
Rạch Giá – 24/02/2018

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: