MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Thương thầmTHÁNG 025

Đoàn người chung vui đường phố

Biết chăng một kẻ lặng thầm

Phạm vi nỗi lòng nhỏ hẹp

Biết đâu là nỗi nhớ mong

Thảo mộc một cành hái vội

Ướp vào chút vị nhớ thương

Phương xa gởi người em gái

Chút tình lòng có vấn vương

Huỳnh Bá Phúc

Hà Tiên, 15/02/1998

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: