MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tương tưTHÁNG 025

Nụ cười ai đó vô tư quá

Đốt cháy lòng ta những nhớ nhung

Dẫu chẳng xa gì mà vẫn lạ

Bởi chăng người ấy mãi lạnh lùng

Huỳnh Bá Phúc

Đêm 15/04/1998

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: