MỘC GIA TRANG

…Hãy sống như đồi núi, vươn tới những tầm cao…

Bức tranh thiếu nữTHÁNG 017

Danh Lam thắng cảnh, con người
Lâm sơn, thủy động sáng ngời nước non
Mỹ nhân vừa tuổi trăng tròn
Phương xa tìm đến nước non ngắm nhìn…

Huỳnh Bá Phúc
(Rạch Giá – 1996)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: