MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Xa…THÁNG 025

Giấu nỗi nhớ trong cánh hoa hoàng điệp

Pha nỗi buồn trong nắng hạ vu vơ

Mai xa rồi mong lòng ai mãi nhớ

Trọn một thời thưở áo trắng mộng mơ

Huỳnh Bá Phúc

Hè 1998

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: