MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Trống vắngTHÁNG 025

Nơi đất khách nhớ về em yêu

Chiều trở rét lòng hiu hiu quạnh

Chỉ có cây đàn – người bạn – cùng ta chia sẻ

Nỗi buồn trống vắng khôn nguôi…

Huỳnh Bá Phúc

13/11/1998

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: