MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lập trình trái timTHÁNG 026

307824_498095490202294_566864040_n

Ta viết mấy dòng mã tình yêu
Nạp lại trái tim đã tiêu điều
Tạo ra phiên bản tình như mộng
Chờ gặp người thương phát lệnh yêu.

Ta gõ enter và đợi chờ
Trái tim thổn thức chạy cùng thơ
Đột nhiên sai nhịp gây tràn số
Tình bỗng treo trong mộng lửng lơ.

Ta dò từng mã mong tìm lỗi
Lạc hồn trong mộng quá xa xôi
Lỗi đâu nằm ở đôi dòng mã
Mà lỗi từ trong tim đơn côi!

Huỳnh Bá Phúc
06/02/2013

Thi đàn Việt Nam

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: