MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mộng của gióTHÁNG 0212

Mong_Cua_Gio

Gió thức năm canh ngồi đếm sao
Đếm thương, đếm nhớ chực dâng trào
Cho tình vương vấn không phai dấu
Để nhớ dạt dào chẳng vụt mau
Ký ức nhạt nhòa thành kỷ niệm
Mộng đời hư ảo hóa chiêm bao
Tàn canh, trở lại đời hư – thực
Gió vẫn cô đơn như thưở nào

Huỳnh Bá Phúc

12/02/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: