MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Họa thơ “Bỏ cơm trưa”THÁNG 0223

Bỏ cơm trưa

Giận chồng mới bỏ bữa cơm trưa
Uống nước cầm hơi mãi chẳng vừa
Giữa buổi mày nhăn, đi lảo đảo
Tan tầm bụng réo, bước đung đưa
Dọn đồ vứt tạm vào ngăn tủ
Xách cặp phi vù tới quán Xưa
Vội vã kêu liền hai bát phở
Ăn xong tráng miệng cốc kem dừa

Phương Nguyên

 

Ăn xong tráng miệng cốc kem dừa
Tự hứa từ nay chẳng… khó ưa
Có giận có buồn, không… lảo đảo
Lỡ hờn lỡ mát, chẳng… đung đưa
Làm cho nóng hổi bàn ăn nguội
Sắp lại gọn gàng mớ cải thừa.
Mới giận đã tìm ra quán phở
Chồng sang hàng xóm… chết em chưa!

Huỳnh Bá Phúc

23/02/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: