MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Lặng nhìn xuânTHÁNG 0224

Vậy đó cuối cùng xuân cũng đến
Tình già thêm tuổi vẫn buồn tênh
Dán câu đối đỏ, duyên chưa thắm
Trưng nhánh mai vàng, tình chửa nên
Hẹn ước cố tìm nhưng chẳng thấy
Yêu thương gắng giữ vẫn không bền
Nhìn xuân vùn vụt trôi qua mãi
Để nụ tầm xuân trong lãng quên

Huỳnh Bá Phúc

24/02/2014

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: