MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mưa ngày xưaTHÁNG 0312

rain 4

(Tặng Hoàng Y Nguyên)

Rớt xuống bên đời giọt nhớ thương
Ngày xưa góc phố buổi tan trường
Em đi lả lướt bên hàng liễu
Anh đứng ngu ngơ ở cuối đường
Lối nhỏ vô tình se ý mộng
Mưa phùn bất chợt kết yêu đương
Tìm đâu hẹn ước cùng năm tháng
Đứng lặng cho lòng mãi vấn vương

Huỳnh Bá Phúc

11/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: