MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Thất tình nên đi tuTHÁNG 0314

image

Bỡn đời để đi tu

Mai anh xuống tóc lên chùa tu
Nghiệp chướng trần gian xa mắt mù
Yên cõi Sa Ni xây vạn kiếp
An đời Tăng Lữ dựng thiên thu
Dưới chân Phật Tự, đà tiên cảnh
Trên bước tha nhân, đấy ngục tù
Miệng tụng câu kinh âu chánh quả?
Canh đời bạc vận ắt con cù ./.

Nguyễn Hải

THẤT TÌNH NÊN ĐI TU

Bởi thất tình, buồn, quyết chí tu!
Yêu đương, oán hận tựa mây mù
Khi yêu rạng rỡ như hoa cúc
Lúc giận úa vàng giống lá thu
Những tưởng tình yêu như giấc mộng
Nào hay cuộc sống tựa nhà tù
Quên đi khổ ải trong trần thế
Quyết chí theo kinh, chẳng bị cù (*)

Huỳnh Bá Phúc
13/03/2013

*cù: rủ rê.

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: