MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Dáng chiềuTHÁNG 0314

2013 - 1 (1)

DÁNG CHIỀU

Bờ đê vắng vẻ một nàng kiều
Chẳng biết là người hay quỷ yêu
Da trắng, mình dây, thân vặn vẹo
Quần xanh, chân đất, dáng liều xìu
Trên đê bụi chuối nghiêng mình cợt
Dưới ruộng đàn cò đạp nước trêu
Chủ máy đâu rồi, sao thế nhỉ?
Vù lên chụp ảnh đẹp hơn nhiều!

Huỳnh Bá Phúc
13/03/2013

KIỀU 21

Tha thướt từ xa một dáng kiều
Tóc mây buông trải mặt ngời yêu
Cụ già ngó xuống thêm co giật
Trai tráng trông lên hết ển xìu
Phấp phới non bồng khêu nỗi hứng
Bềnh bồng nhược thủy gợi niềm trêu
Giai nhân thế kỷ nghèo như thế
Thiên hạ lao lung sớn sác nhiều

HANSY

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: