MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

ThèmTHÁNG 0315

p1150140

Chú ấy lâu năm chắc thiếu đào
Nên giờ bắt gặp phóng lên mau
Cong chân, đẩy bụng, khòm vô liếm
Trợn mắt, phùng mang, sợ đứa nào?

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013

Thiên Bồng nguyên soái hội bàn đào
Chọc ghẹo nên Hằng phải chạy mau
Phùn má bậm môi hơi thở gấp
Bảo nàng yêu đại Giái đi nào.

Tiep Nguyen

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: