MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Trái đàoTHÁNG 0315

CAY_DAO

Nhà em chỉ có một cây đào
Khéo bón ra hai quả đỏ au
Lắm bác tò mò xin chạm thử
Sờ vào nó dập tính làm sao?

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013

Mẹ cha ban tặng cặp tiên đào
Da trắng thịt hồng chỏm thắm au
Quân tử hiếu kỳ xin chớ chạm
Cùng đừng thắc mắc hỏi vì sao!

Tiếp Nguyễn

 

Sinh ra số kiếp đã là đào
Thì ắt trước sau sẽ gửi trao
Quân tử chàng nào nhanh vớ được
Mịn, hồng da trắng thích làm sao.

Minh Tran

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: