MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Bắt cá – Mò nghêuTHÁNG 0315

549997_518294354878762_484656754_n

Bắt cá

Cỏ mọc lưa thưa lấn bến bờ
Ao sâu cạn nước cá nằm trơ
Chàng mò thiếp bóp cười nham nhở
Chộp được nó rồi sướng ngẩn ngơ

Huỳnh Ngọc Tự

Ngheu

MÒ NGHÊU

Vùng này chẳng có cỏ ven bờ
Chỉ một nàng nghêu… thẹn… đứng trơ
Tí tởn chàng thò tay thọc xuống
Vừa sờ một cái … mặt lơ ngơ

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: