MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tình buồnTHÁNG 0315

that_tinh_b

TÌNH BUỒN

Tôi đã yêu em tự hổm rày
Mà chưa dám ngỏ, cứ loay hoay
Đêm nằm trằn trọc mơ hôn má
Tối ngủ chập chờn ước nắm tay
Đến miễu, vô chùa rồi khấn vái
Tụng kinh, niệm Phật lại ăn chay
Hôm đi coi tuổi nghe thầy bảo:
Đừng dại dây vô, chết có ngày…

Tú lòng…thòng

SI TÌNH

Lòng ta quyết tỏ kể từ rày
Soạn thảo thư tình một chữ HOAY *
Tối ngủ mơ màng hôn cái miệng
Đêm nằm mộng mị nắm bàn tay
Rùng mình mới biết là hôn ảo
Tỉnh mộng hay rằng chỉ … cấy chay
Dẫu thế, ngày mai ta quyết thử
Yêu em chẳng ngại bám hàng ngày

Huỳnh Bá Phúc
15/03/2013

(*) HOAY: từ viết tắt trong tiếng Anh -> HOw Are You?

CHƯA CƯỚI ĐƯỢC

Quyết định cầu hôn mấy bữa rày
Chẳng qua còn kẹt mới hi hoay
Thua đề đã phải cầm đôi nhẫn
Rớt độ nên đành…thế cánh tay
Chạy xế không xăng toàn…xế điếc (xe đạp)
Ăn mì chẳng trứng rặc mì chay
Sạch trơn cái ví không xu lẻ
Chủ nợ a lô hỏi suốt ngày

Tú lòng…thòng

FĂNG TEO

Vẫn mãi loanh quanh ở chỗ này
Tìm hoài chẳng có nghẹt vần hoay
Từ cùng bạn hỡi thêm xanh mặt
Tử vận người à lại trắng tay
Quá khó bạn bè dông nẻo mượt
Thơ cay bằng hữu nhẩm lời chay
Thì thôi bài tiếp đề dê dễ
Xướng họa cho vui cốt hết ngày

HANSY

GIẬN

Mê thơ cụ Tú mí hôm rày
Phấn chấn đi tìm … bị vận “hoay”
Chắn cổng ngăn đường hăm… bẹo má
Xây tường đắp lũy dọa… cưa tay
Đào không thấy chữ thôi đành vái
Kiếm chẳng ra từ phải ngó chay
Giận quá chau mày Linh phán bảo
Hờn ni quyết trả , dẫu bao ngày

Nhật Linh

GIẬN MÌNH

Tú cũng rêm xương mấy độ rày
Để tìm mà thế cái từ “hoay”
Kho kinh thủng ruột còn ôm gối
Đống sách long bìa vẫn bó tay
Bứt tóc đi vào hàng bánh ngọt
Vò đầu chạy tới quán cơm chay
Trách xưa biếng học đành ôm tức
Chỉ một từ thôi đã hết ngày

Tú lòng…thòng

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: