MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Mua chimTHÁNG 0316

Ban_Chim

Cô gái bán Chim.

Tóc dài phe phẩy cái quạt lông
Bai mươi em mãi chửa có chồng
Ngồi bán chim ngoài rìa gốc phố
Từ chiều đến tối mãi không xong

Chào Mào có cánh mới mọc lông
Họa Mi réo rắt hót trong lồng
Phụng Long cặp Yến còn e thẹn
Nhìn nhìn đưa tình chổng cái mông

“Chim đẹp chim xinh ai mua không?
Thân dài mươn mướt cái đuôi Công
Mua hai tặng một em xin bán
Hạng xịn hàng ngon không uổng lòng

Trời chiều đã xế không ai thăm
Chim buồn xụ cánh lăn ra nằm
Bán ế mặt buồn cô hàng gánh
Quảy hết lồng chim thôi về nhanh…

Hồ Xuân Thu

MUA CHIM

Mua chim chỉ muốn một mà thôi
Bởi tấm thân anh đã mạt rồi
Rước đến ba em về tổ ấm
“Nằm chuồng lợn ngủ”, tội thân tôi!

Huỳnh Bá Phúc
16/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: