MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

HậnTHÁNG 0316

734453_379170322190382_1783883104_n

NGÔNG

Giận tớ nàng thơ đã bỏ rồi
Không còn cảm hứng cũng đành thôi
Đau lòng xách rượu tìm…tri kỷ
Đãng trí truyền tin tuyển…bạn đời…
Một nửa giang hà …..say cũng bán…
Nguyên phần lãng tử …..mạt vì chơi…
Em nào bản lĩnh thì yêu nhé
Nếu gãy đường duyên …uổng một thời

Nhật Linh

HẬN

Nàng thơ bỏ tớ lấy chồng rồi
Kỷ niệm như là gió thoảng thôi
Níu kéo tình yêu thành ích kỷ
Tìm say chén rượu chỉ sầu đời
Người tình một bữa, mua thì bán
Bạn hữu vài giờ, thích mới chơi
Nếu đã vô tình thì thế nhé
Mau mau sống gấp kẻo qua thời!

Huỳnh Bá Phúc
16/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: