MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Vịnh cái hangTHÁNG 0319

HANG

VỊNH HÒN ĐÁ

Sần sùi vốn tự lúc khai thiên
Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
Vui thành bức tượng ngồi am Phật
Chán hóa bàn cờ ngự xứ Tiên
Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
Thân phàm cọ xát chịu sao yên

Tú lòng…thòng

VỊNH CÁI HANG

Ẩm ướt lâu rồi giữa cửu thiên
Lơ thơ cỏ mọc phủ môn tiền
Hào sâu thách thức lòng người dữ
Ngõ hẹp chờ mong bước kẻ hiền
Vách rỉ nhờn nhờn như nước thánh
Khe nồng ngay ngáy tựa hương tiên
Hoang sơ gắng đợi người quân tử
Chửa vén màn thưa, vẫn ngủ yên

Huỳnh Bá Phúc
19/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: