MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Than!!!THÁNG 0326

HG

LUYỆN … !!!

Trò đời bạc bẽo, trắng như vôi…
Nửa kiếp dường như mộng đủ rồi !
Mơ ước đâu còn tâm đã rạn,
Hẹn thề cũng hết nợ dần trôi !
Sầu rơi phím nhạc sầu hoang phế,
Lệ đáp hồn ta lệ đắp bồi …
Phải luyện tim này nên sắt đá,
Lặng cười trước ngưỡng cửa chia phôi !

Ngôi Sao Cô Đơn

THAN … !!!

Thế thái nhân tình tựa đá vôi…
Sầu chi cuộc sống, chuyện thường rồi!
Chân tình có lắm, như đàn khẫy
Dối trá dù nhiều, tựa nước trôi !
Tiếng trách vu vơ sao cứ giữ,
Lời yêu héo hắt lại không bồi…
U sầu, mộng mị, đời buồn tẻ,
Uất hận, tâm hồn sẽ chóng phôi !

Huỳnh Bá Phúc
26/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: