MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Ngớ ngẩn!THÁNG 0320

Nói tới nói lui cũng chữ tiền
Ham tài, phụ nghĩa, lắm nàng điên
Liều thân đất lạ, nơi heo hút
Bỏ xác quê người, chốn tịch miên
Những tưởng sang, giàu rồi đến lượt
Nào ngờ đói, khổ lại thay phiên
Đêm mơ lấy được chồng Đài Bắc
Cuộc sống như tiên, chẳng phải phiền!

Huỳnh Bá Phúc
20/03/2013

(Họa thơ ai đó mà hổng nhớ)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: