MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Ảo mộngTHÁNG 0113

Ta đem trồng nhánh lá diêu bông
Mong sao nở được một nụ hồng
Nhưng biết đâu rằng chỉ là ảo mộng
Bởi nụ hồng chẳng nở ở diêu bông.

Ta đem lòng yêu thương mến ai
Một mảnh tình câm, ngày lại ngày
Nhưng cũng biết rằng chỉ là ảo mộng
Bởi trên đời này chẳng có lá diêu bông…

Huỳnh Bá Phúc

(Rạch Giá, 1998)

(Thi đàn Việt Nam)

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: