MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Ngạo giang hồTHÁNG 0327

Say

Ngất ngưỡng !

Uống cạn đêm nay những giọt buồn
Cho bờ mi nhỏ lệ thôi tuôn
Rồi đem nỗi nhớ chôn lòng biển
Và lấy niềm đau quẳng đáy nguồn !
Một mảnh tình riêng nào trọn lứa ?!
Hai vầng bán nguyệt chẳng tròn khuôn !
Sầu ơi… nâng chén cùng ta nhở ?
Uống cạn đêm nay những giọt buồn!

___cobehaybuon___

Ngạo giang hồ

Dẫu có ra sao cũng chẳng buồn
Giang hồ hiểm ác đẫm lệ tuôn
Chọc trời khuấy đất quên tiên tổ
Bán nước cầu vinh phỉ cội nguồn
Sách nhiễu hành dân thời cậy gốc
Lộng quyền bán chức cứ theo khuôn
Đau lòng lãng tử vui bầu rượu
Phú quý vinh hoa chẳng có buồn

Khúc Dương
22/03/2013

CÒN ĐỢI

Lặng lẽ đêm thâu khúc nhạc buồn
Vương sầu, lệ đẫm chẳng ngừng tuôn
Chôn vùi dĩ vãng nơi sông cả
Phủ lấp dư âm dưới suối nguồn !
Hẹn ước chờ hoài nào thỏa dạ ?!
Chân tình ngóng mãi chẳng dầy khuôn!
Người ơi… có biết ta còn đợi?
Lặng lẽ đêm thâu khúc nhạc buồn!

Huỳnh Bá Phúc
22/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: