MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Oan cho taTHÁNG 0322

Lau

Anh Bá Phúc đi nhậu.

Bá Phúc ngồi thiền cổng túy lầu
Tay đều gõ mõ miệng …ruồi bâu
Dè chừng mỹ nữ quần chui ống ( Váy..đụp)
Cảnh giác nam nhân áo rúc đầu ( áo thung)
Lí Lắc đi ngang nhìn né vội
Thiên Thần* rảo xuống ngó quay mau
Thơ đề ướm thử chàng xem kỹ
Họa đối “y chang” thiếp hảo….cầu
—————————-
Thiên Thần* : pé Lãng Du

Lí Lắc

OAN CHO TA

Hôm qua có việc ghé xanh lầu (là lầu xanh đó)
Cốt gặp vài người bị … rận bâu
Vén áo một nàng xem dưới bụng
Ghì vai hai bé khám trên đầu
Nàng Du chẳng rõ, đừng nghi vội
Em Lắc chưa tường, chớ phán mau
Thế đấy làm ơn thường mắc tội
Ta đây có vợ chẳng … ham cầu

Huỳnh Bá Phúc
22/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: