MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tắm tiênTHÁNG 0327

Tam_Tien

TẮM TIÊN 2

Đã bấy lâu không rủ tắm tiên
Hiềm e nỗi tỷ muội iu ghiền
Gần nơi Bồng Đảo tâm chưa đảo
Sát chốn Đào Nguyên mạch vẫn nguyên
Nước phủ màn nhung che mắt tục
Sông vờn dáng liễu nhướn mi huyền
Kim thân ngọc thể thiên hương thoảng
Hội hiệp siêu – trần khởi thắng duyên . . .

Tiêu Diêu Du

TẮM TIÊN 3

Mong sao được dịp tắm cùng tiên
Cho thỏa lòng mơ lẫn nỗi ghiền
Toàn vẹn ước hoài thân mãi vẹn
Trinh nguyên cầu mãi ấy hoàn nguyên
Chập chùng luyến gởi làn môi mọng
Lơi lả thương trao ánh mắt huyền
Sóng nước đùa vui tình dậy sóng
Duyên trời đưa đẩy ngạt ngào duyên

HANSY

TẮM TIÊN 4

Tối ngủ mơ màng tắm với tiên
Chao ôi nghĩ lại thấy còn ghiền
Mắt to, mũi thẳng, bờ môi thắm
Ngực nhỏ, thân gầy, cái dáng nguyên
Rút nhẹ dây lưng, như ảo giác
Buông lơi cánh áo, thật mơ huyền!
Run người tỉnh giấc, thì ra mộng
Ấm ức lầm bầm: ứ có duyên!

Huỳnh Bá Phúc
27/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: