MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nhất nguTHÁNG 0327

f4fdd2c7-8017-440b-9631-5da9c44dbe1d

MAI…..MỘT!

Thấy kẻ dùng khoai ,muốn vác Mai ( cuốc)
Làm Thơ tả thử cái cây Mai
Hàng giờ bó gối đêm suy mãi
Mấy tiếng đầu ôm nghĩ buổi Mai
Vóc hạc xem chừng gà loại mái
Hình hài ngó đúng đực loài Mai (khỉ)
Thôi đành gác bút làm thương mại
Viết Phú …sang nhờ…nhỏ bạn Mai

Phan Thành Thái

NHẤT NGU

Tứ đại ngu si, nhất mối mai
Buồn buồn, rỗi việc, lại làm mai
Dù già vẫn gắng buôn hàng mãi
Bởi ế nên kèm tặng nhánh mai
Lắm bận lì xì, treo tới mái
Nhiều lần bánh mứt, để qua mai
Đôi khi gió lạnh, trời mưa mãi
Bó chiếu nằm nhà … nhớ bé Mai

Huỳnh Bá Phúc
27/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: