MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tìm tri kỷTHÁNG 042

TriKy

Cuộc sống dần trôi thấy cũng thường
Giao hòa hảo hửu với muôn phương
Hồng trần mỏi mắt tìm tri kỷ
Để nỗi cô đơn suốt dặm trường

Huỳnh Bá Phúc
02/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: