MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Tim khờTHÁNG 0414

timcd

KHÔNG ĐỀ

Tim khờ mỏng mảnh thật mong manh,
Lẵng lặng vỡ ra, chẵng vẹn lành
Ngàn vũng máu hồng màu Lóng lánh
Vạn dòng tình ái ánh Long lanh
Tan tành giấc mộng lòng lành Lạnh,
Nẩy nở cơn sầu dạ nóng hanh.
Buồn bã tay cầm chay rượu mạnh,
Người sao lạnh lẽo bỏ tình anh

Văn Ung Vương
4/9/2013

KHÔNG ĐỀ

Một mảnh thân gầy áo mỏng manh
Khoe hai cái thẹo chẳng nguyên lành
Lù lù lạch hẹp trên lông lá
Lấp ló đào hồng dưới vải lanh
Gió bấc ngày đông lòng quá lạnh
Mưa rào nắng hạ ngực hơi hanh
Ra đường lí lắc tay quơ mạnh
Lọc lõi lừa tình ghẹo các anh

Huỳnh Bá Phúc
10/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: