MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Chiều mưaTHÁNG 0414

Mua_raining

Chiều mưa!!!

Chiều nay bất chợt ngẩn ngơ buồn
Gió gọi mưa về cứ thế tuôn
Lạnh lẽo cho đời thêm nhạt thếch
Cô đơn để dạ khóc tình suông
Anh nơi xứ lạ ôm sầu nhớ
Kẻ chốn quê nhà lắng tủi buông
Trách cớ mà chi trời đã định
Duyên mình – giọt nước chẳng chung nguồn

Chiều Sông Quê

Chiều mưa!!!

Ngõ vắng chiều mưa bất chợt buồn
Lòng sầu cố nén lệ thầm tuôn
Thề nguyền trọn kiếp ra lừa lọc
Ước hẹn chung tình chỉ hứa suông
Duyên nợ mong hoài mà chẳng đến
Bóng hình giữ mãi vẫn chưa buông
Dù cho phận bạc, tình không thắm
Chẳng trách trời kia đã tạo nguồn

Huỳnh Bá Phúc
12/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: