MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Chích thuốcTHÁNG 0414

thay-lang

Sơn nữ lên ngàn nay…phải gió, Thầy lang châm cứu đả huyền môn

Sơn nữ lên ngàn phạm khí ôn
Toàn thân tím tái bụng đau dồn
Thầy lang miệng phán e không ổn
Gia chủ mắt trừng sợ phải chôn
Chấn thủy điểm vào nơi cuống rổn
Đan điền nhấn tới vạch càn khôn
May thay trúng huyệt người co thốn
Tính mạng giờ đây đã bảo tồn.

Gần Đất Xa Trời

TRỐN THƠ

Lâu ngày biếng võ luyện văn ôn
Bất chợt hôm nay lại nhớ dồn
Kiếm ý nghe chừng như chẳng được
Tìm vần có lẽ đã rồi chôn
Cô đùa nói khẽ con này dại
Bạn ghẹo la ầm nhóc đó khôn
Mặc kệ bao lời chê, tớ trốn
Không thơ bởi khối việc đang tồn.

Phương Nguyên

CHÍCH THUỐC

Sơn nữ làm gì giống… mắc ôn
Ở không lâu quá… lực bị dồn
Mò tay trúng huyệt rồi thì ổn
Chích thuốc gần đùi khỏi bị chôn
Đã bảo xong rồi mà cố rốn
Còn đòi tiếp nữa thật là khôn
Thầy lang mệt mỏi, kim cong thốn
Vẫn cứ mần thôi kẻo… thuốc tồn!

Huỳnh Bá Phúc
12/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: