MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Khoe mẽTHÁNG 0414

VO

(Tặng NL)

TRÊU CHÓ!

Sốt cao mấy bữa người vàng võ
Cũng tại ra đường trêu cắn chó (Chó cắn)
Chích thuốc mấy lần kim rõ to
Chủng ngừa đôi bận sẹo không nhỏ
Đắp chăn hai lớp, kéo qua tai
Quấn chiếu ba vòng, vùi tránh gió
Mũi dãi chảy dầm như bé con
Mẹ về đét đít, đến mông đỏ.

Lí Lắc

NHẮN NHỦ

Có kẻ ỷ rằng mình có võ
Khoa chân vênh váo hù cùng chó
Xuất chiêu múa đá hét ngông cuồng
Thất thế tợp nhai gầu lớn nhỏ
Gây chiến vang mồm rống tợ loa
Phản công hoảng vía vù như gió
Nghe nè đừng vội thói ba hoa
Kẻo mặt quê lên thêm muối đỏ

HANSY

CÓ VÕ CŨNG BẠI THÔI

Hôm qua ấy bảo con nhà võ
Chấp cả ba anh, em với chó
Thất sắc mồ hôi đọng lại to
Kinh hồn cái ấy teo thành nhỏ
Ngó sơ cái ngực chỉ như chanh
Nhắm kỹ, bàn tay nhanh tựa gió
Võ giỏi cũng đành nằm dưới thôi
Sờ cho một phát ửng lên đỏ

Huỳnh Bá Phúc
30/03/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: