MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Sụt cânTHÁNG 0414

images

Sụt cân

Hè về quẫy đạp khỏe cho thân
Biết thế , đi bơi lại ngại ngần
Cẳng thấy y như cành xấu hổ ( cây trinh nữ)
Sườn trông giống hệt cái phong cầm ( piano)
Tại vì quên ngủ tìm câu thánh
Do bởi bỏ ăn kiếm ý thần
Xác khủng hôm nao giờ tụt ký
Mỗi thằng giấy lộn được tăng cân

Anh Xuân Lê

Sụt cân

Một vợ thôi mà đã cực thân
Thêm bà nhí nữa quả tần ngần
Tiền lương mới lãnh luôn xài hết
Chiếc xế vừa mua cũng ráng cầm.
Phục vụ bà nhà nhanh tựa gió
Chiều lòng vợ lẻ khỏe như thần.
Yêu nhiều thì ốm, ôm thì yếu
Cứ mãi yêu-ôm phải sụt cân

Huỳnh Bá Phúc
13/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: