MỘC GIA TRANG

Lạc bước làm chi ở chốn này?

Nợ đờiTHÁNG 0425

life

PHẢI MẶT

Tham chi cái thói mộng tranh giành
Dưới búa trên đe nhuộm máu tanh
Sướng khổ ai khen đầu rớt xuống
Vui cười kẻ thích óc tanh bành
Chôn vùi lỗ lãi căm rồi phẫn
Bới nhiếc hơn thua hận lại ganh
Ngán ngẩm ôi thôi đời lắm kẻ
Ăn no vác kẻng gõ đì đành

Tà Vân

NỢ ĐỜI

Cuộc sống bon chen mới ráng giành
Quen rồi sẽ chẳng thấy hôi tanh
Thân nghèo túng quẫn nên thường mánh
Bụng đói triền miên phải cố bành
Dẫu phận cơ hàn còn mãi khổ
Mà đời bạc bẽo vẫn hay ganh
Vai mang chữ nghiệp quằn năm tháng
Cố trả cho xong, chết cũng đành!

Huỳnh Bá Phúc
25/04/2013

Bài viết khác cùng thư mục, mới hơn:
Bài viết khác cùng thư mục, cũ hơn: